Vand/sand aftapning t. Kripsol filtre 950 – 1200mm

673,75 kr.