Vand/sand aftapning t. Kripsol filtre 950 – 1200mm

681,25 kr.