, , ,

Klortabletter 20 g 1 Kg SPA TIME

50 st. klortabletter som upplöses långsamt. Lämpligt för ett spa som inte används vissa perioder. 1 tablett per 1 000 liter. Lägg den i filterbehållaren eller i doseringsflottören och låt den lösas upp under 8–10 dagar. Tabletterna upplöses endast när pumpen är i drift. Rekommenderad klorhalt 1–1,5 mg/l. Om filterpumpen ibland körs konstant kan du förvänta dig att tabletterna löses upp snabbare och att klorhalten därmed blir högre.

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktionerna innan du använder produkten.

Minsta beställning 12 st.

241,25 kr.

50 st. klortabletter som upplöses långsamt. Lämpligt för ett spa som inte används vissa perioder. 1 tablett per 1 000 liter. Lägg den i filterbehållaren eller i doseringsflottören och låt den lösas upp under 8–10 dagar. Tabletterna upplöses endast när pumpen är i drift. Rekommenderad klorhalt 1–1,5 mg/l. Om filterpumpen ibland körs konstant kan du förvänta dig att tabletterna löses upp snabbare och att klorhalten därmed blir högre.

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktionerna innan du använder produkten.

Minsta beställning 12 st.

Varenummer (SKU): 4636103 Kategorier: , , ,